preskoči na sadržaj
Predmeti

 

 

TEHNIČARI ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA

Hrvatski jezik – 3 sata tjedno, sve četiri godine,

Strani jezik – 2 sata tjedno sve četriri godine,

Povijest – 2 sata tjedno prve dvije godine,

Etika ili Vjeronauk – 1 sat tjedno sve četiti godine,

Zemljopis – dva sata tjedno na prvoj i jedan sat tjedno na drugoj godini,

Politika i gospodarstvo – 2 sata tjedno na četvrtoj godini,

Tjelesna i zdravstvena kultura – 2 sata tjedno sve četiri godina,

Matematika – 3 sata tjedno, sve četiri godine,

Fizika – 2 sata tjedno prve dvije godine

Kemija – 2 sata tjedno na prvoj godini

Biologija – 1 sat tjedno na prvoj godini,

Računarstvo – 2 sata tjedno na prve dvije godine,

Tehničko crtanje i nacrtna geometrija – 2 sata tjedno na prve dvije godine.

Posebni stručni dio:

Tehnička mehanika – 2 sata tjedno na prve tri godine,

Tehnički materijali – 2 sata tjedno na prvoj i 1 sat tjedno na drugoj godini,

Elementi strojeva – 3 sata tjedno na drugoj godini,

Termodinamika – 2 sata tjedno na drugoj godini,

Hidraulika i pneumatika – 3 sata tjedno na trećoj godini,

Elektrotehnika – 3 sata tjedno na trećoj godini,

Regulacija i upravljanje – 2 sata tjedno na četvrtoj godini,

Kočnica na vozilima – 3 sata tjedno na četvrtoj godini,

Vozila i vozna sredstva – 4 sata tjedno na četvrtoj godini,

Prijenosnici snage – 4 sata tjedno na trećoj godini,

Motori SUI – 3 sata tjedno na trećoj godini,

Održavanje vozila – 3 sata tjedno na četvrtoj godini,

Obrada materijala – 2 sata tjedno na prvoj godini,

Radioničke vježbe i praktikum – 2 sata na prvoj, 4 na drugoj i po 6 sati tjedno na trećoj i četvrtoj godini

Stručna praksa nosi po 80 sati na drugoj i trćoj te 40 sati godišnje na četvrtoj godini.

 

RAČUNALNI TEHNIČAR ZA STROJARSTVO

Hrvatski jezik: 3 sata tjedno sve četiri godine.

Strani jezik: 2 sata tjedno sve četiri godine.

Povijest: 2 sata tjedno na prve dvije godine.

Vjeronauk / Etika: 1 sat tjedno na sve četiri godine.

Zemljopis: 2 sata tjedno na prvoj i 1 sat tjedno na drugoj godini.

Politika i gospodarstvo: 2 sata tjedno na četvrtoj godini.

Tjelesna i zdravstvena kultura: 2 sata tjedno na sve četiri godine.

Matematika: 4 sata tjedno sve četiri godine.

Fizika: 2 sata tjedno na prve tri godine.

Kemija: 2 sata tjedno na prvoj godini.

Računalstvo: 2 sata tjedno na prve dvijegodine.

Tehničko crtanje: 2 sata tjedno na prve dvije godine.

Tehnička mehanika: 2 sata tjedno na prve tri godine.

Tehnički materijali: 2 sata tjedno na prvoj i 1 sat tjedno na drugoj godini.

Tehnol. obr. i sastavlj.: 2 sata tjedno na prve dvije godine.

Elementi strojeva: 3 sata tjedno na drugoj godini.

Strojarske konstrukcije: 2 sata tjedno na trećoj i četvrtoj godini.

Termodinamika: 2 sata tjedno na trećoj godini.

Topl. strojevi i uređaji: 2 sata tjedno na četvrtoj godini.

Hidraul. i pneumatika: 2 sata tjedno na trećoj godini.

Hidr. i pn. str. i uređaji: 2 sata tjedno na četvrtoj godini.

Rač. upr. num. strojevi: 1 sat tjedno na trećoj i četvrtoj godini.

Alati i naprave: 2 sata tjedno na trećoj godini.

Kontrola kvalitete: 1 sat tjedno na četvrtoj godini.

Elektrotehnika: 3 sata tjedno na trećoj godini.

Upravljanje i regulacija: 2 sata tjedno na trećoj godini.

Vođenje proizvodnih procesa računalom: 2 sata tjedno na četvrtoj godini.

Praktična nastava: 2 sata tjednona prvoj i trećoj, tri sata tjedno na drugoj te 7 sati tjedno na četvrtoj godini.

Izborni dio (strukov. pred.) se izvode prema uvjetima škole i interesima učenika: 1 sat tjedno na četvrtoj godini.

 

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

Hrvatski jezik – 3 sata tjedno, sve četiri godine,

Strani jezik – 2 sata tjedno sve četriri godine,

Povijest – 2 sata tjedno prve dvije godine,

Vjeronauk / Etika – 1 sat tjedno sve četiti godine,

Zemljopis – dva sata tjedno na prvoj i jedan sat tjedno na drugoj godini,

Politika i gospodarstvo – 2 sata tjedno na četvrtoj godini,

Tjelesna i zdravstvena kultura – 2 sata tjedno sve četiri godina,

Matematika – 3 sata tjedno, sve četiri godine,

Fizika – 2 sata tjedno sv četiri godine,

Kemija – 2 sata tjedno na prvoj godini,

Biologija – 1 sat tjedno na prvoj godini,

Računalstvo – 2 sata tjedno na prve dvije godine,

Tehničko crtanje i dokumentiranje – 2 sata tjedno na prvoj godini,

Osnove elektrotehnike – 4 sata na prvoj i tri sata tjedno na drugoj godini,

Mjerenja u elektrotehnici – 3 sata tjedno na drugoj godini,

Elektrotehnički materijali i komponente – 2 sata tjedno na drugoj godini,

Finomehanička tehnika – 2 sata tjedno na drugoj godini,

Elektronički sklopovi – 4 sata tjedno na trećoj godini,

Digitalna elektronika – 2 sata tjedno na trećoj godini,

Električni strojevi i uređaji – 2 sata tjedno na trećoj godini,

Informacije i komunikacije – 2 sata tjedno na trećoj godini,

Automatsko vođenje procesa – 2 sata tjedno na trećoj godini,

Elektronička instrumentacija – 2 sata tjedno na četvrtoj godini,

Sklopovska oprema računala – 3 sata tjedno na četvrtoj godini,

Sustavna programska potpora – 3 sata tjedno na četvrtoj godini

Dijagnostika i održavanje uređaja – 2 sata tjedno na četvrtoj godini,

Radioničke vježbe – 4 sata tjedno, sve četiri godine,

Izborni program – 2-3 sata tjedno na trećoj i četvrtoj godini,

Stručna praksa – po 80 sati na drugoj i trećoj te 42 sata na četvrtoj godini.

 

Tehničar za elektroniku

 

Općeobrazovni dio:

Hrvatski jezik – 3 sata tjedno sve četiri godine

Strani jezik – 2 sata tjedno sve četiri godine

Povijest – 2 sata tjedno prve dvije godine

Geografija – 2 sata tjedno na prvoj i jedan na drugoj godini

Politika i gospodarstvo – 2 sata tjedno na četvrtoj godini

Tjelesna i zdravstvena kultura – 2 sata tjedno na sve četiri godine

Vjeronauk / Etika – 1 sat tjedno na sve četiri godine

Matematika – 3 sata tjedno na sve četiri godine

Fizika – 2 sata tjedno na sve četiri godine

Kemija – 2 sata tjedno na prvoj godini

Biologija – 1 sat tjedno na prvoj godini

Računalstvo – 2 sata tjedno na prve dvije godine

 

Posebni strukovni dio:

Tehničko crtanje i dokumentiranje – 1 sat tjedno na prvoj godini

Osnove elektrotehnike – 2 sata tjedno na prve dvije godine

Laboratorijske vježbe iz elektrotehnike – 3 sata na prvoj i dva sata na drugoj godini tjedno

Radioničke vježbe (elektrotehnika) – 3 sata tjedno na prve dvije godine

Osnove elektroničkih mjerenja – 2 sata tjedno na drugoj godini

Instrumentacija – 2 sata tjedno na četvrtoj godini

Elektronika – 2 sata tjedno na drugoj i tri sata tjedno na trećoj godini

Osnove digitalne elektronike – 2 sata tjedno na drugoj godini

Digitalna elektronika – 2 sata tjedno na trećoj godini

Radioničke vježbe (elektronika) – 3 sata tjedno na trećoj i četvrtoj godini

Mikroupravljači – 2 sata tjedno na trćoj godini

Programirljivi logički upravljači – 2 sata tjedno na četvrtoj godini

Uvod u automatiku – 3 sata tjedno na trećoj godini

Osnove Web dizajna – 1 sat tjedno na prvoj godini

Obrada slike i zvuka – 2 sata tjedno na trećoj godini

Programiranje – 2 sata tjedno na trećoj godini

Uvod u računalske mreže – 3 sata tjedno na četvrtoj godini

U trećem razredu se bira izborni strukovni modul s pripadajućim nastavnim predmetima u trećem i četvrtom razredu

ELEKTROTEHNIČAR

Hrvatski jezik – 3 sata tjedno, sve četiri godine,

Strani jezik – 2 sata tjedno sve četriri godine,

Povijest – 2 sata tjedno prve dvije godine,

Vjeronauk / Etika – 1 sat tjedno sve četiti godine,

Zemljopis – dva sata tjedno na prvoj i jedan sat tjedno na drugoj godini,

Politika i gospodarstvo – 2 sata tjedno na četvrtoj godini,

Tjelesna i zdravstvena kultura – 2 sata tjedno sve četiri godina,

Matematika – 4 sata tjedno, sve četiri godine,

Fizika – 3 sata tjedno sv četiri godine,

Kemija – 2 sata tjedno na prvoj godini,

Biologija – 1 sat tjedno na prvoj godini,

Računalstvo – 2 sata tjedno na prve dvije godine,

Tehničko crtanje i dokumentiranje – 2 sata tjedno na prvoj godini,

Osnove elektrotehnike – 4 sata na prvoj i tri sata tjedno na drugoj godini,

Mjerenja u elektrotehnici – 3 sata tjedno na drugoj godini,

Elektrotehnički materijali i komponente – 2 sata tjedno na drugoj godini,

Automatsko vođenje procesa – 2 sata tjedno na četvroj godini,

Radioničke vježbe – 2 sata tjedno na prvoj i četiri sata tjedno na drugoj godini.

Izborni blok A:

Finomehanička tehnika – 2 sata tjedno na trećoj godini,

Elektronički sklopovi – 4 sata tjedno na trećoj godini,

Digitalna elektronika – 2 sata tjedno na trećoj godini,

Električni strojevi i uređaji – 2 sata tjedno na trećoj godini,

Informacije i komunikacije – 2 sata tjedno na trećoj godini,

Elektronička instrumentacija – 2 sata tjedno na četvrtoj godini,

Mikroračunala – 2 sata tjedno na 4 godini

VF sklopovi i sustavi – 2 sata tjedno na 4. godini,

Izborni blok B:

Elektronički sklopovi – 2 sata tjedno na trećoj godini,

Strojarstvo – 2 sata tjedno na 3. godini,

Električni strojevi – 4 sata tjedno na 3. godini,

Sklopni aparati – 2 sata tjedno na 3. godini,

Električne instalacija – 2 sata tjedno na 3. godini,

Elektroenergetika – 2 sata tjedno na 4. godini,

Energetska elektronika – 2 sata tjedno na 4. godini,

Elektromotorni pogoni – 2 sata tjedno na 4. godini.

Sadržaje izbornog programa utvrđuje škola.

Ostalo:

Radioničke vježbe – 4 sata tjedno, na 3. i 4. godini,

Izborni program – 1-3 sata tjedno na trećoj i četvrtoj godini,

 

ELEKTROINSTALATER

Hrvatski jezik -  tri sata tjedno sve tri godine

Strani jezik – dva sata tjedno sve tri godine

Povijest – dva sata tjedno na prvoj godini,

Vjeronauk / Etika: jedan sat tjedno na sve tri godine

Tjelesna i zdravstvena kultura – 1 sat tjedno na sve tri godine

Politika i gospodarstvo – dva sata tjedno na drugoj godini.

Stručno – teorijski dio:

Osnove računalstva – jedan sat tjedno na prvoj godini,

Tehničko crtanje i dokumentiranje – jedan sat tjedno na prvoj godini,

Matematika u struci – dva sata tjedno na prvoj godini,

Elektrotehnika - tri sata tjedno na prvoj i dva sata tjedno na drugoj godini,

Električni strojevi i uređaji – dva sata tjedno na drugoj godini,

Električne instalacije – dva sata tjedno nadrugoj itri sata tjedno na trećoj godini,

Električne mreže i postrojenja – dva sata tjedno na trećoj godini,

Elektronika i upravljanje – dva sata tjedno na trećoj godini,

Izborni dio – jedan sat tjdeno na prvoj, dva sata tjedno na drugoj i tri sata tjedno na trećoj godini.

Osnove raćunalstva – 35 sati godišnje na prvoj godini

Tehničko crtanje i dokumentiranje – 18 sati godišnje na prvoj godini

Elektrotehnika – 35 sati godišnje na prvoj i drugoj godini

Električni strojevi i uređaji -  35 sati godišnje na prvoj godini

Električne instalacije – 18 sati godišnje na drugoj  i 16 na trećoj godini

Elektronika i upravljanje– 32 sata godišnje na trećoj godini

Izborni dio - 32 sata godišnje na trećoj godini

Nastava u radnom procesu – 540 sati na prvoj, 630 na drugoj i 640 na trećoj godini.

 

ELEKTROMEHANIČAR

Hrvatski jezik – 3 sata tjedno, sve tri godine

Strani jezik – 2 sata tjedno sve tri godine

Povijest – 2 sata tjedno na prvoj godini

Vjeronauk / Etika -  1 sat tjedno sve tri godine

Tjelesna i zdravstvena kultura – 1 sat tjedno – sve tri godine

Politika i gospodarstvo – 2 sata tjedno na drugoj godini

Osnove računalstva – 1 sat tjedno na prvoj godini

Tehničko crtanje i dokumentiranje -  1 sat tjedno na prvoj godini

Matematika u struci – 2 sata tjedno na prvoj godini

Elektrotehnika – 3 sata tjedno na prvoj i dva sata tjedno na drugoj godini

Električne instalacija – 2 sata tjedno na drugoj godini

Električni strojevi – 2 sata tjedno na drugoj godini

Električni strojevi – 2 sata tjedno na drugoj i trećoj godini

Elektronika i upravljanje – 2 sata tjedno na trćoj godini

Električni uređaji – 3 sata tjedno na trećoj godini

Svaka godina nosi i izborni dio nastave. Premeti izbornog dijela mogu biti tjelesna i zdravstvena kultura, matematika i predmeti struke. U trećem je razredu obvezan najmanje jedan sat iz stručno – teorijskog dijela uz jedan sat pripadajućih vježbi.

Praktični dio se odvija u školi (osnove računalstva, Tehničko crtanje i dokumentiranje, Elektrotehnika, Električne instalacija, Električni strojevi, Elektronika i upravljanje, Električni uređaji, Izborni dio i Praktična nastava) i u radnom procesu (Praktična nastava). Obvezni načini provjeravanja znanja i umijeća su: usmeni, pisani, praktičan rad u laboratoriju / praktikumu, praktičan rad u radionici, kod praktične nastave i pisani (tehničko tehnološka dokumentacija) te praktičan rad na računalu. Prostori su: učionica za računalstvo, laboratorij/praktikum za elektrotehniku i elektroniku, laboratorij/praktikum za električne strojeve, uređaje i instalacije te školska radionica.

 

AUTOMEHANIČAR

Hrvatski jezik:  po tri (3) sata tjedno na svakoj godini;

Strani jezik: po dva (2) sata tjedno na svakoj godini;

Povijest: dva (2) sata tjedno na prvoj godini;

Vjeronauk/Etika: jedan (1) sat tjedno na svakoj godini;

Tjelesna i zdravstvena kultura: jedan (1) sat tjedno na svakoj godini;

Politika i gospodarstvo: dva (2) sata tjedno na drugoj godini;

Osnove računalstva: jedan i pol sat tjedno (1,5) na prvoj godini;

Matematika u struci : dva (2) sata tjedno na prvoj i po jedan (1) sat tjedno na drugoj i trećoj godini;

Tehničko crtanje: jedan i pol (1,5) sat tjedno na prvoj godini;

Osnove tehničkih materijala: jedan (1) sat tjedno na prvoj godini;

Osnove tehničke mehanike: dva (2) sata tjedno na drugoj godini;

Elementi strojeva: dva (2) sata tjedno na drugoj godini;

Osnove automatizacije: dva (2) sata tjedno na trećoj godini;

Osnovi elektrotehnike i elektronike: jedan (1) sat tjedno na trećoj godini;

Tehnike motornih vozila: dva sata tjedno ne godini;

Izborna nastava: jedan (1) sat tjedno na prvoj i po dva (2) sata tjedno na drugoj i trećoj godini;

Praktična nastava: 900 sat tjedno na prvoj i drugoj te 800 sati tjedno na trećoj godini.

Praktična nastava u školi

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija održavanja vozila

Tehnike motornih vozila

Praktična nastava u  radnom procesu

Napomena : Nastavni predmet Tehnike motornih vozila u trećoj godini  izvodi  se u stručno teorijskom dijelu i praktičnoj nastavi.

Praktična nastava (objašnjenje): U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz tehnologija koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom

 

BRAVAR

Hrvatski jezik – 3 sata tjedno sve tri godine;

Strani jezik – 2 sata tjedno sve tri godine;

Povijest – 2 sata tjedno na prvoj godini;

Vjeronauk / etika – 1 sat tjedno na sve tri godine;

Tjelesna i zdravstvena kultura – 1 sat tjedno na sve tri godine;

Politika i gospodarstvo – 2 sata tjedno na drugoj godini;
Osnove računalstva – 1,5 sat tjedno na prvoj godini;

Matematika u struci – 2 sata tjedno na prvoj i po jedan sat tjedno na drugoj i trećoj godini;

Tehničko crtanje – 1,5 sat tjedno na prvoj godini;

Osnove tehničkih materijala – 1 sat tjedno na prvoj godini;

Osnove tehničke mehanike – 2 sata tjedno na drugoj godini;

Elementi strojeva i konstruiranje – 2 sata tjedno na drugoj godini;

Osnove automatizacije – 2 sata tjedno natrećoj godini;

Nove tehnologije – 2 sata tjedno na trećoj godini;

Izborna nastava – 1 sat tjedno na prvoj i po dva sata tjedno na drugoj i trećoj godini;

Praktična nastava (u školi, u školskoj radionici, tehnologija obrade i montaže, tehnologija bravarije te praktična nastava u random procesu) – 900 sat na prve dije te 800 sati na trećoj godini.

 

STROJOBRAVAR

Općeobrazovni dio: Hrvatski jezik, Strani jezik, Povijest, Vjeronauk / etika, Tjelesna i zdravstvena kultura, Politika i gospodarstvo
Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom: Osnove računalstva, Matematika u struci, Tehničko crtanje, Osnove tehničke mehanike, Tehnologija brade i montaže, Tehnologija obrade i održavanja, Elementi strojeva, Tehnologija strojobravarije,

Praktikum: Osnove automatizacije, Nove tehnologije (CAD – CNC - CAM)
Izborni dio: Tjelesna i zdravstvena kultura, Strukovni predmeti, Matematika u struci ili prirodoslovlje
Okvirni sadržaji su zajednički za sva zanimanja u strojarstvu.
Praktični dio: Nastava u školi (tehnološke vježbe),  Tehnologija obrade i montaže, Tehnologija obrade i održavanja, Tehnologija strojobravarije
Praktična nastava:  Praktična nastava u radnom procesu
 

TOKAR

Hrvatski jezik 3 sata tjedno sve tri godine

Strani jezik 2 sata tjedno sve tri godine

Povijest 2 sata tjedno na prvoj godini

Vjeronauk/etika 1 sat tjedno na sve tri godine

Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sat tjedno na sve tri godine

Politika i gospodarstvo 2 sata tjedno na drugoj godini

Osnove računalstva 1,5 sati tjedno na prvoj godini

Matematika u struci 2 sata tjedno na prvoj i po jedan sat tjedno na drugoj i trećoj godini

Tehničko crtanje 1,5 sati tjedno na prvoj i 1 sat tjedno na drugoj godini

Osnove tehničke mehanike po jedan sat tjedno na prve dvije godine

Tehnologija 1) obrade i montaže 1 sat tjedno na prvoj godini

Tehnologija obrade i održavanja 1 sat tjedno na drugoj godini

Elementi strojeva 2 sata tjedno na drugoj godini

Tehnologija tokarenja 2 sata tjedno na trečoj godini

Praktikum: Osnove automatizacije 2 sata tjedno na trećoj godini

Praktikum:    Nove tehnologije  (CAD – CNC - CAM) 2 sata tjedno na trećoj godini

Izborni dio Tjelesna i zdravstvena kultura Strukovni predmeti Matematika u struci ili prirodoslovlje

Okvirni sadržaji su zajednički za sva zanimanja u strojarstvu.  Osnovni matematički sadržaji s vježbama iz struke (preporuka da se sadržaji obrade u 1. polugodištu).  Okvirni sadržaj  je zajednički za područja rada; npr. strojobravara, alatničara i tokara, a izvode se i u tjednu praktične nastave.

 Sadržaji Tehnologije obrade i montaže i Tehnološke vježbe u praktičnoj nastavi u prvoj godini su   jedinstveni program i mogu se izvoditi zajedno u praktikumu ili školskoj radionici.

Sadržaji Tehnologije obrade i održavanja  i Tehnološke vježbe u praktičnoj nastavi u drugoj godini su jedinstveni program i mogu se izvoditi zajedno u praktikumu ili školskoj radionici.

 Sadržaji Tehnologije tokarenja  i Tehnološke vježbe u praktičnoj nastavi u trećoj godini su jedinstveni program  i mogu se izvoditi zajedno u praktikumu ili školskoj radionici.

U izbornom dijelu programa učenici mogu birati između nastave tjelesne i zdravstvene kulture, matematike u struci ili prirodoslovlja i stručnih predmeta.

Sadržaji izbornog dijela programa u stručnom području mogu biti već programirani sadržaji nastavnih programa s povećanim fondom sati. Škole mogu odabrati dio iz ponuđenih sadržaja ili predložiti Zavodu za unapređivanje školstva sadržaje po vlastitom izboru koji su u funkciji zanimanja za koje se učenik obrazuje. Zbog značaja i složenosti sadržaja nastavnog predmeta Osnove tehničke mehanike preporučljivo je ponuđeni nastavni program ponuditi i kao izborni predmet u 1. razredu. Isto tako u 2. razredu izborni program od 35 sati može biti predmet Tehnički materijali sa sadržajima ispitivanja i mjerenja.

Za izborne sadržaje iz matematike u struci u 2. i 3. razredu mogu se ponuditi sadržaji uže vezani uz stručne predmete, zastupljeni s 1 satom po tjednu.        

Za sadržaje izbornog programa iz tjelesne i zdravstvene kulture preporuča se učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet).

Praktični dio Nastava u školi (tehnološke vježbe) - Tehnologija obrade i montaže - Tehnologija obrade i održavanja - Tehnologija tokarenja - - Praktična nastava - Praktična nastava u radnom procesu

 

KONOBAR

Hrvatski jezik             3 sata tjedno na sve tri godine,

Strani jezik      2 sata tjedno na sve tri godine

Povijest           2 sata tjedno na prvoj godini,

Vjeronauk/Etika         1 sat tjedno na sve tri godine,

Tjelesna i zdravstvena kultura           1sat tjedno na sve tri godine,

Politika i gospodarstvo          2 sata tjedno na drugoj godini,

Matematika u struci   2 sata tjedno na prvoj i po jedan sat tjedno na drugoj i trećoj godini,

Strani jezik II 2 sata tjedno na sve tri godine

Tehnologija zanimanja           2 sata tjedno na prvoj i drugoj te jedan sat tjedno na trećoj godini,

Turistička geografija              1 sat tjedno na trećoj godini,

Poslovna psihologija i komunikacije 1sat tjedno na trećoj godini,

Kulturno povijesna baština    1 sat tjedno na trećoj godini,

Marketing u turizmu   - 2 sata tjedno na trećoj godini

Enologija s gastronomijom     -1 sat tjedno na drugoj godini,

Vođenje i organizacija restorana        - 1 sat tjedno na trećoj godini,

Izborna nastava          1 sat tjedno na sve tri godine.

Praktična nastava  ukupno 2600 sati

Praktična nastava u školi  (Ugostiteljsko posluživanje s vježbama - Bonton -  Kuharstvo - Osnove računalstva s vježbama  Praktična nastava u ugostiteljskom objektu -  Ukupno     4299)

Osnove higijene          ukupno 15 sati                                                             

Kemija            ukupno 15 sati

Poznavanje robe i prehrana 1 sat tjedno na sve tri godine

Biologija i ekologija   1 sat tjedno

Praktični dio (35 tjedana u školi, 40 tjedana u ugostiteljskom objektu)

 Kombinira se teorijska i praktična nastava. U okviru ugostiteljskog posluživanja s vježbama  realiziraju se i sadržaji zaštite na radu  (do 70 sati) i bontona (do 35 sati).  Učenici prvog razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika ili trgovačkog društva trebaju obaviti najmanje 70 sati praktične nastave u školskoj radionici kako bi svladali osnove struke i položili ispit iz zaštite na radu.

Praktična nastava u ugostiteljskim objektima organizira se u obrtničkoj radionici na temelju ugovora o naukovanju i ugostiteljsko-turističkim poduzećima na temelju ugovora u praktičnoj nastavi koja sklapa škola i poduzeće. Nastava se može organizirati i u školskim radionicama škola, ako su za to osigurani potrebni uvjeti i ako se ne mogu sklopiti ugovori o naukovanju u praktičnoj nastavi, jer za to ne postoji osigurana radna mjesta u obrtničkim radionicama i radnim poduzećima.

 

KUHAR

Hrvatski jezik             3 sata tjedno na sve tri godine,

Strani jezik      2 sata tjedno na sve tri godine

Povijest           2 sata tjedno na prvoj godini,

Vjeronauk/Etika         1 sat tjedno na sve tri godine,

Tjelesna i zdravstvena kultura           1sat tjedno na sve tri godine,

Politika i gospodarstvo          2 sata tjedno na drugoj godini,

Matematika u struci   2 sata tjedno na prvoj i po jedan sat tjedno na drugoj i trećoj godini,

Strani jezik II 1 sat tjedno na sve tri godine

Tehnologija zanimanja           2 sata tjedno na prvoj i trećoj te tri  sata tjedno na drugoj godini,

Turistička geografija              1 sat tjedno na trećoj godini,

Poslovna psihologija i komunikacije 1sat tjedno na trećoj godini,

Kulturno povijesna baština    1 sat tjedno na trećoj godini,

Marketing u turizmu   - 2 sata tjedno na trećoj godini

Enologija s gastronomijom     -1 sat tjedno na drugoj godini,

Organizacija kuhinje – 1 sat tjedno na trećoj godini,

Izborna nastava          1 sat tjedno na sve tri godine.

Praktična nastava  ukupno 2600 sati

Praktična nastava u školi  (kuharstvo s vježbama - bonton -  ugostiteljsko posluživanje -  Osnove računalstva s vježbama  - Praktična nastava u ugostiteljskom objektu -  Ukupno               4299)

Osnove higijene          ukupno 15 sati                                                             

Kemija            ukupno 15 sati

Poznavanje robe i prhrana – 1 sat tjedno na prvoj i po dva sata tjedno na drugoj i trećoj godini,

Poznavanje robe i prehrana 1 sat tjedno na sve tri godine

Biologija i ekologija   1 sat tjedno

Praktični dio (35 tjedana u školi, 40 tjedana u ugostiteljskom objektu)

 

 Kombinira se teorijska i praktična nastava. U okviru kuharstva  s vježbama  realiziraju se i sadržaji zaštite na radu  (do 15 sati).  Učenici prvog razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika ili trgovačkog društva trebaju obaviti najmanje 70 sati praktične nastave u školskoj radionici kako bi svladali osnove struke i položili ispit iz zaštite na radu.

Praktična nastava u ugostiteljskim objektima organizira se u obrtničkoj radionici na temelju ugovora o naukovanju i ugostiteljsko-turističkim poduzećima na temelju ugovora u praktičnoj nastavi koja sklapa škola i poduzeće. Nastava se može organizirati i u školskim radionicama škola, ako su za to osigurani potrebni uvjeti i ako se ne mogu sklopiti ugovori o naukovanju u praktičnoj nastavi, jer za to ne postoji osigurana radna mjesta u obrtničkim radionicama i radnim poduzećima.

 

FRIZER

Obvezni općeobrazovni  dio programa

Hrvatski jezik – 3 sata tjedno na sve tri godine;

Strani jezik – 2 sata tjedno na sve tri godine;

Povijest – 2 sata tjedno na prvoj godini;

Vjeronauk/Etika – 1 sat tjedno na sve tri godine

Tjelesna i zdravstvena kultura – 1 sat tjedno na sve tri godine

Politika i gospodarstvo – 2 sata tjedno na drugoj godini.

Stručno – teorijski dio programa - obvezni:

Tehnologija frizerstva: jedan sat tjedno na prvoj i po dva sta tjedno na drugoj i trećoj godini;

Poznavanje materijala: jedan sat tjedno na prve dvije i dva sata tjedno na trećoj godini;

Dermatologija: jedan sat tjedno na trećoj godini;

Matematika u struci: dva sata tjedno na prvoj i po jedan sat tjedno na drugoj i trećoj godini;

Računalstvo: dva sata tjedno na prvoj godini;

Zdravstveni odgoj: jedan sat tjedno na drugoj godini;

Psihologija komunikacije: po jedan sat tjedno na prvoj i drugoj godini;

Estetika i umjetnost: jedan sat tjedno na trećoj godini.

Stručno – teorijski dio programa - izborni:

Nauka o čovjeku: jedan sat tjedno na prvoj godini;

Ekologija: jedan sat tjedno na prvoj godini;

Tjelesna i zdravstvena kultura: jedan sat tjedno na sve tri godine;

Matematika u struci: 1 sat tjedno na drugoj i trećoj godini;

Manikiranje: jedan sat tjedno na drugoj godini;

Ljekovito bilje: jedan sat tjedno na drugoj godini;

Vlasuljarstvo: jedan sat tjedno na trećoj godini;

Dekorativna kozmetika: jedan sat tjedno na trećoj goini;

Tradicijske frizure: jedan sat tjedno na trećoj godini.

Opće obrazovni i stručno-teorijski predmeti ostvaruju se u 1. i 2. razredu u 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu u 32 nastavna tjedna. Izborni predmeti biraju se prema kadrovskim i materijalnim uvjetima škole te interesima učenika, obvezno u prvom razredu jedan, u drugom razredu po dva, a u trećem razredu po tri od predloženih izbornih predmeta.

Praktični dio programa -  uključuje: Tehnološke vježbe, Praktičnu nastavu u  školi i Praktičnu nastavu u radnom procesu. Praktična nastava u školi raspoređuje se u 1. i 2. razredu na 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu na 32 nastavna tjedna. Praktična nastava u radnom procesu (kod obrtnika) raspoređuje se na 40 tjedana.    Učenici 1. razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika) trebaju obaviti min. 35-70 sati praktične nastave u školi da upoznaju osnove struke i polože ispit iz zaštite na radu.

 

KROJAČ

Hrvatski jezik             3 sata tjedno na sve tri godine,

Strani jezik      2 sata tjedno na sve tri godine

Povijest           2 sata tjedno na prvoj godini,

Vjeronauk/Etika         1 sat tjedno na sve tri godine,

Tjelesna i zdravstvena kultura           1sat tjedno na sve tri godine,

Politika i gospodarstvo          2 sata tjedno na drugoj godini,

Matematika u struci   2 sata tjedno na prvoj i po jedan sat tjedno na drugoj i trećoj godini,

Osnove računalstva – dva sata tjedno na prvoj godini,

Tekstilni materijali 1 sat tjedno na prvoj i dva sata tjedno na drugoj godini,

Tehnologija izrade odjeće 3 sata tjedno na trećoj godini,

Konstrukcija odjeće tri sata tjedno na drugoj i trećoj godini,

Estetika odijevanja dva sata tjedno na prvoj godini,

Izborna nastava jedan sat tjedno na prvoj i podva sata tjedno na drugoj i trećoj godini,

Praktična nastava u školi  i praktična nastava u radnom procesu -   Ukupno   2600 sati

 Kombinira se teorijska i praktična nastava. U okviru krojačstva  s vježbama  realiziraju se i sadržaji zaštite na radu  (do 70 sati).  Učenici prvog razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika ili trgovačkog društva trebaju obaviti najmanje 70 sati praktične nastave u školskoj radionici kako bi svladali osnove struke i položili ispit iz zaštite na radu.

Praktična nastava u radnom procesu izvodi se u licenciranim obrtničkim radionicama, radionicama trgovačkih društava, a ako ih nema u školskim radionicama.

 

PEKAR

Hrvatski jezik: 3 sata tjedno na svakoj godini:

Strani jezik: 2 sata tjedno na svakoj godini;

Povijest: 2 sata tjedno na prvoj godini;

Vjeronauk / Etika: 1 sat tjedno na svakoj godini;

Tjelesna i zdravstvena kultura: 1 sat tjedno na svakoj godini;

Politika i gospodarstvo: 2 sata tjedno na drugoj godini;

Matematika u struci: 2 sata tjedno na prvoj i po jedan sat nadrugoj i trećoj godini;

Higijena i sanitacija: 1 sat tjedno na prvoj godini;

Osnove prirodnih znanosti: 2 sata tjedno na prvoj godini;

Poznavanje sirovina: 2 sata tjedno na prvoj godini;

Proizvodni procesi u pekarstvu I.: 4 sata tjedno na drugoj godini;

Proizvodni procesi u pekarstvu II.: 3 sata tjedno na trećoj godini;

Čuvanje i transport pekarskih proizvoda: 1 sat tjedno na trećoj godini;

Marketing: 1 sat tjedno na trećoj godini;

Kultura komunikacije i usluživanja: 1 sat tjedno na trećoj godini;

Izborna nastava: 1 sat tjedno na svakoj godini.

 Praktična nastava u školi s vježbama  

Osnove računalstva s vježbama

Praktična nastava u radnom procesu

Program praktične nastave razrađen je na 40 tjedana

Napomena: godišnji fond sati praktične nastave u školi i tehnološke vježbe, te praktične nastave u radnom procesu utvrđuje se operativnim programom koji izrađuje škola.

 

SLASTIČAR

Hrvatski jezik             3 sata tjedno na sve tri godine,

Strani jezik      2 sata tjedno na sve tri godine

Povijest           2 sata tjedno na prvoj godini,

Vjeronauk/Etika         1 sat tjedno na sve tri godine,

Tjelesna i zdravstvena kultura           1sat tjedno na sve tri godine,

Politika i gospodarstvo          2 sata tjedno na drugoj godini,

Matematika u struci   2 sata tjedno na prvoj i po jedan sat tjedno na drugoj i trećoj godini,

Strani jezik II 1 sat tjedno na sve tri godine

Tehnologija zanimanja           2 sata tjedno na prvoj i trećoj te tri  sata tjedno na drugoj godini,

Turistička geografija              1 sat tjedno na trećoj godini,

Poslovna psihologija i komunikacije 1sat tjedno na trećoj godini,

Kulturno povijesna baština    1 sat tjedno na trećoj godini,

Marketing u turizmu   - 2 sata tjedno na trećoj godini

Enologija s gastronomijom     -1 sat tjedno na drugoj godini,

Organizacija slastičarnice – 1 sat tjedno na trećoj godini,

Izborna nastava          1 sat tjedno na sve tri godine.

Praktična nastava  ukupno 2600 sati

Praktična nastava u školi  (slastičarstvo s vježbama - bonton -  ugostiteljsko posluživanje -  Osnove računalstva s vježbama  - Praktična nastava u ugostiteljskom objektu -  Ukupno               4197)

Osnove higijene          ukupno 15 sati                                                             

Kemija            ukupno 15 sati

Poznavanje robe i prhrana – 1 sat tjedno na prvoj i po dva sata tjedno na drugoj i trećoj godini,

Poznavanje robe i prehrana 1 sat tjedno na sve tri godine

Biologija i ekologija   1 sat tjedno  na drugoj godini

Praktični dio (35 tjedana u školi, 40 tjedana u ugostiteljskom objektu)

 

 Kombinira se teorijska i praktična nastava. U okviru slastičarstva  s vježbama  realiziraju se i sadržaji zaštite na radu  (do 15 sati).  Učenici prvog razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika ili trgovačkog društva trebaju obaviti najmanje 70 sati praktične nastave u školskoj radionici kako bi svladali osnove struke i položili ispit iz zaštite na radu.

Praktična nastava u ugostiteljskim objektima organizira se u obrtničkoj radionici na temelju ugovora o naukovanju i ugostiteljsko-turističkim poduzećima na temelju ugovora u praktičnoj nastavi koja sklapa škola i poduzeće. Nastava se može organizirati i u školskim radionicama škola, ako su za to osigurani potrebni uvjeti i ako se ne mogu sklopiti ugovori o naukovanju u praktičnoj nastavi, jer za to ne postoji osigurana radna mjesta u obrtničkim radionicama i radnim poduzećima.

 

MONTER SUHE GRADNJE

1. Hrvatski jezik po 3 sata tjedno na svakoj godini;

2. Strani jezik 2 sata tjedno na svakoj godini;

3. Povijest 2 sata tjedno na prvoj godini;

4. Etika/Vjeronauk 1 sat tjedno na svakoj godini

5. Politika i gospodarstvo – 2 sata tjedno na drugoj godini;

6. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 sata tjedno na svakoj godini;

7. Matematika 2 sata tjedno na svakoj godini;

8. Računalstvo  2 sata tjedno na trećoj godini

    

b) Posebni stručni dio

1. Izvođenje suhe gradnje 2 sata tjedno na svakoj godini;

2. Praktična nastava 17 sati tjedno na svakoj godini;

3. Građevni materijali 2 sata tjedno na prvoj godini;

4. Poznavanje nacrta - 2 sata tjedno na prvoj i drugoj godini;

5. Građevinske konstrukcije 2 sata tjedno na prvoj i drugoj godini;

6. Ustrojstvo i obračun radova 2 sata tjedno na trećoj godini;

 

 

  00 predmeti.doc
 00 predmeti - IZBORNA NASTAVA.doc

TražilicaKalendar
« Svibanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Anketa
Crno ili bijelo?
Korisni linkovi
Dnevni tisak

Šibenko - kninska žu...


Forum

Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju